Pilnie poszukiwani

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy

Strona główna » Praca za granicą » Bezpieczny wyjazd do pracy

SPIS ADRESÓW ODDZIAŁÓW KONTROLI LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podlaski Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Białystok, ul. Świętojańska 12
tel: 085/ 7 439 329

Pomorski Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel: 058/ 30 77 634  

Śląski Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Katowice, ul. Powstańców 41A
tel: 032/ 20 77 801  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3   
tel: 041/ 34 21 480    

Małopolski Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Kraków, ul. Mogilska 25
tel: 012/ 411 69 26

Lubelski Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Lublin, ul. Lubomelska 1 – 3
tel: 081/ 74 24 104   

Łódzki Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Łódź, ul. Żeromskiego 87
tel: 042/ 66 42 086  

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Olsztyn, Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9
tel: 089/ 52 32 711

Opolski Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Opole, ul. Piastowska 14
tel: 077/ 45 24 487   

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Poznań, Al. Niepodległości 16/18
tel: 061/ 854 11 14   

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
tel: 017/ 862 75 11 w. 1129  

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Szczecin, Wały Chrobrego 4
tel: 091/ 43 03 687

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Toruń, Plac Teatralny 2
tel: 056/ 62 18 563   

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Wydział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Warszawa, ul Ciołka 10 a
tel: 022/ 532 22 33   

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
tel: 071/ 340 65 32

Lubuski Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia
Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 8
tel: 095/ 72 15 379