Pilnie poszukiwani

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy

Strona główna » Praca za granicą » Bezpieczny wyjazd do pracy

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie
wyjechać do pracy za granicę?
www.europa.eu.int/workersmobility2006
www.mpips.gov.pl/ERMP

 

 

SPIS TREŚCI

1. POŚREDNICTWO PRACY ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE ZATRUDNIENIA
2. POŚREDNICTWO PRACY W RAMACH SYSTEMU EURES
3. WYJAZDY W RAMACH UMÓW MIĘDZYRZĄDOWYCH
4. SPIS ADRESÓW WOJEWÓDZKICH URZĘDÓW PRACY
5. SPIS ADRESÓW ODDZIAŁÓW KONTROLI LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA
6. SPIS ADRESÓW AMBASAD RP I KONSULATÓW RP NA TERENIE UE

 

Słowo wstępne

Okres wakacyjny sprzyja poszukiwaniu pracy dorywczej, pracy czasowej i w zasadzie każdego zajęcia, które mogłoby przynieść jakieś dochody. Wakacje to także wzmożony okres poszukiwania pracy przez studentów i uczniów, którzy korzystając z chwili czasu chcą podreperować swój budżet. Otwarcie niektórych zagranicznych rynków pracy, jak również ułatwienia w dostępie do innych spowodowało, że możemy szukać pracy poza Polską. Bądźmy jednak bardzo ostrożni w wyszukiwaniu atrakcyjnych ofert. Wyjazdy do pracy za granicę, choć atrakcyjne, bywają niebezpieczne.

Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stale napływają informacje o działalności nielegalnych pośredników pracy, w tym również o pobieraniu od osób wysokich opłat nie zapewniając im miejsc pracy. Liczą oni na nasze niedoświadczenie i niewiedzę w tym zakresie, dlatego by nie dać się oszukać bardzo uważnie trzeba czytać ogłoszenia i dokładnie sprawdzać warunki zatrudnienia, warto dokładnie przeczytać umowę oraz sprawdzić firmę, która pośredniczy w znalezieniu pracy, bądź samego pracodawcę.

Chcąc przeciwdziałać rozszerzaniu się zjawiska nielegalnego pośrednictwa pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało poradnik skierowany do osób, które planują wyjechać w poszukiwaniu pracy za granicą, korzystając z usług publicznego lub niepublicznego pośrednictwa pracy oraz systemu EURES. Okresowy wyjazd do pracy w innym kraju jest od kilku lat jedną z najczęstszych form emigracji zewnętrznej Polaków.

Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poradnik przedstawia możliwości podejmowania legalnego zatrudnienia obywateli polskich w krajach europejskich. Poradnik obejmuje regulacje prawne i zasady obowiązujące przy ubieganiu sięo pracę oraz przedstawia sposoby poszukiwania zatrudnienia. Wyrażamy nadzieję, że zgromadzone przez nas informacje będą pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe za granicę.

 

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy