praca tymczasowa

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy


Zarejestruj cv
Edytuj swoje cv

Jestem PRACODAWCĄ

zaloguj się

Login

Hasło

Zapomniałem hasła

Zarejestruj firmę!
Kontakt z konsultantem
Strona główna » O nas » Poufność

Regulamin do bazy CV

Ze względu na politykę poufności danych oraz przetwarzanie wszystkich danych osobowych dostarczonych za pośrednictwem serwisu pracy i kariery PracaInfo, osoby korzystające z serwisu są proszone o uważne przeczytanie poniższej treści. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób przedstawiony poniżej, prosimy nie dostarczać dokumentów zawierających takie dane.
Serwis pracy i kariery PracaInfo działa zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133.

Gwarantujemy, że wszelkie dostarczone do nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem i z myślą o kandydacie. Obowiązek poszanowania danych osobowych traktujemy bardzo poważnie.

Dane osobowe kandydatów są zbierane i przechowywane w celu umożliwienia kandydatowi otrzymania oferty pracy zgodnej z profilem piastowanego przez kandydata stanowiska.

Dane te będą zawierać informacje dostarczone do nas w formie CV ( na przykład nazwisko, adres, kwalifikacje zawodowe). Poprzez dostarczenie takich informacji, kandydat daje tym samym przyzwolenie na ich wykorzystanie na drodze do usprawnienia procesu rekrutacji, również na jego korzyść i w odniesieniu do warunków polityki poufności oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833.

Dostęp do danych osobowych posiadają nasi konsultanci oraz potencjalni pracodawcy lub klienci, dla celów wymienionych poniżej. Potencjalni pracodawcy lub klienci mogą być zlokalizowani zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej zasięgiem, w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowania kandydatów. W przypadku transferu danych osobowych poza Unię Europejską zostaną podjęte kroki w celu uzyskania pewności, co do tego, że prawo do poufności danych będzie nadal chronione, zgodnie z Polityką Poufności.

Dane osobowe zostaną wyjawione w dobrej wierze w sytuacji gdy prawo wymaga ujawnienia danych w związku z wykryciem przestępstwa, windykacji podatków lub należności, z uwagi na konieczność przestrzegania prawa mającego zastosowanie w danej sytuacji, w odniesieniu do nakazu sądu lub kompetentnej jurysdykcji lub w powiązaniu z procedurami prawnymi.

Wszelkie stosowne wysiłki zostaną podjęte w celu upewnienia się, że dane są zachowane i aktualne. Niezależnie od tego, kandydat ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych, aby stosownie do tych zmian mogła nastąpić aktualizacja danych. Aby uzyskać informację na temat stanu przechowywanych przez nas danych osobowych lub w celu przekazania, zmodyfikowania lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: az@pracainfo.com.pl .

Serwis pracy i kariery PracaInfo zastrzega sobie prawo do transferu informacji (włącznie z danymi osobowymi) stronom trzecim, w przypadku wykupienia, fuzji, likwidacji, upadłości, a także do transferu wszystkich lub prawie wszystkich aktywów firmy pod warunkiem, że strona trzecia zgadza się na przestrzeganie Polityki Poufności, a także pod warunkiem, że zobowiązuje się wykorzystywać przekazane dane osobowe zgodnie z intencją osoby, która je powierzyła. Kandydaci zostaną poinformowani o przypadku zaistnienia takiego transferu i będą mieli możliwość wycofania się z współpracy.

Ponad to informujemy, że PracaInfo umożliwia kandydatom dostęp do wprowadzonych przeze nich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji czy ewentualnego usunięcia.

 

Zespół PracaInfo