Pilnie poszukiwani

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy





Strona główna » Praca w kraju » Informacje

Podstawowe informacje na temat pracy tymczasowej

Praca tymczasowa to praca o charakterze okresowym, sezonowym lub doraźnym, może trwać nawet od kilku godzin do 36 miesięcy.


Istotą pracy tymczasowej jest trójstronny układ:

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ --» PRACOWNIK TYMCZASOWY -->> PRACODAWCA UŻYTKOWNIK (FIRMA)


Jak to działa?

1.Pracodawca Użytkownik zleca agencji pracy tymczasowej dostarczenie pracownika oodpowiednich kwalifikacjach do wykonania uzgodnionych zadań w określonym czasie
2.Agencja pracy tymczasowej i Pracodawca Użytkownik podpisują umowę, zawierającą szczegóły współpracy
3.Agencja wyszukuje odpowiedniego kandydata w swojej bazie danych lub podejmuje działania rekrutacyjne
4.Agencja zatrudnia kandydata i oddelegowuje go do wykonywania pracy na rzecz Pracodawcy Użytkownika, pod jego bezpośrednim kierownictwem
5.Wszystkie obowiązki kadrowo-płacowe w stosunku do Pracownika Tymczasowego spoczywają na agencji pracy tymczasowej, która jest jego formalnym pracodawcą


Ważne:

1.Pracownik Tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni bezpośrednio u Pracodawcy Użytkownika, wykonujący pracę tego samego rodzaju.
2.Agencji pracy tymczasowej nie wolno pobierać od Pracownika Tymczasowego opłat za wpisanie do bazy danych lub oddelegowanie do pracy u Pracodawcy UŜytkownika.


Usługi pracy tymczasowej są obecne na polskim rynku już od połowy lat 90-tych. Jednak jej najbardziej dynamiczny rozwój nastąpił po 2000 roku.

Wzrost zainteresowania zatrudnieniem tymczasowym jest skutkiem:
- trendów gospodarki globalnej determinującej coraz większą elastyczność w prowadzeniu biznesu
- napływu inwestycji zagranicznych
- większych potrzeb kadrowych przedsiębiorstw
- popularyzacji dostępu do usług agencji zatrudnienia
- wzrostu zaufania do branŜy agencji zatrudnienia oraz szybko zauważalnych pozytywnych efektów współpracy z agencjami.

Prognozy wskazują, że po obecnym osłabieniu koniunktury gospodarce globalnej w 2010 roku ponownie nastąpi silny wzrost branży pracy tymczasowej, osiągając w Polsce już w 2012 roku 26%.



Wiele korzyści dla pracodawców…

Praca tymczasowa dla Pracodawcy to oszczędność czasu i pieniędzy, czyli:
- możliwość szybkiego pozyskania pracownika lub całych grup pracowników o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach
- obniżenie całkowitych kosztów zatrudnienia poprzez bieżące dostosowywanie ilości i struktury zatrudnienia do potrzeb firmy, nawet w bardzo krótkim okresie czasu
- przeniesienia na firmę zewnętrzną procesów i kosztów związanych z rekrutacją i selekcją, przyuczaniem, szkoleniem, motywowaniem pracowników, bez angaŜowania pracowników etatowych firmy
- ograniczenia biurokracji w firmie - agencja pracy tymczasowej przygotowuje umowy, obsługuje płatności ZUS, ubezpieczenia, wypłaty wynagrodzeń, badania medycyny pracy
- redukcji kosztów i ryzyka firmy związanego z rotacją pracowników


…i dla pracowników

- dochód
- zdobycie umiejętności i doświadczenia zawodowego w różnych firmach
- możliwość zaprezentowania się przyszłemu pracodawcy
- aktywność na rynku pracy – kontakt z agencją to świetna okazja na wejście lub powrót do środowiska pracy
- swoboda – praca tymczasowa pozwala łatwo łączyć inne obowiązki (np. szkolne, studenckie, rodzinne) z pracą; kandydat sam decyduje w jakich dniach i godzinach jest dyspozycyjny i jak długo/często chce pracować
- praca tymczasowa to również swoboda wyboru miejsca pracy