Pilnie poszukiwani

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy

Strona główna » Praca za granicą » Wybierz Kraj

Praca w Holandii

Pozwolenie na pracę i pobyt


1. Pozwolenie na pracę
Jest wymagane
. Można je otrzymać w Ambasadzie Holenderskiej w Polsce. Pracodawca holenderski, aby zatrudnić cudzoziemca, musi wykazać, że nie może znaleźć pracownika holenderskiego lub pracownika z innego "starego" państwa członkowskiego UE, chętnego do pracy na danym stanowisku. Jeżeli to nastąpi, składa wniosek o pozwolenie na pracę dla obcokrajowca w Centrum Pracy i Dochodów (CWI). Procedura wydania pozwolenia trwa od 5 tygodni do 3 miesięcy. Pracodawca lub biuro pośrednictwa pracy musi zapewnić pracownikowi odpowiednie zakwaterowanie i przestrzegać obowiązujących warunków zatrudnienia oraz warunków pracy.


2. Pozwolenie na pobyt
Obywatele nowych państw członkowskich mogą przebywać w Holandii do 3 miesięcy w celach prywatnych, w tym również poszukując pracy. Niezbędne jest posiadanie środków utrzymania w tym okresie. Pobyt ten nie wymaga pozwolenia. Obywatele państw UE, przybywający do Niderlandów z zamiarem dłuższego pobytu, obowiązani są do rejestracji w Biurze Policji ds. Cudzoziemców (Vreemdelingenpolitie) w ciągu 3 dni od przyjazdu do Holandii. Potrzebny będzie dowód osobisty lub paszport, potwierdzenie zatrudnienia (umowa o pracę, jej kopia lub pisemne poświadczenie pracodawcy), potwierdzenie ubezpieczenia medycznego.


URZĄD SKARBOWY
Przed podjęciem pracy należy uzyskać w holenderskim Urzędzie Skarbowym numer SOFI, służący celom podatkowym i ubezpieczenia społecznego. Podatek: dochody do 22 689 euro są opodatkowane podatkiem 29% , a powyżej tej kwoty stawka wynosi 34,5%.

 

Ważne adresy:


Ambasada RP w Holandii


Alexanderstraat 25,


2514 JM DEN HAAG.


tel.(0.03170) 3602-806 do 11;


fax 3602-810;


www: http://www.haga.polemb.net/


e-mail: ambhaga@polamb.nl

Ambasada RP w Holandii

Alexanderstraat 25,
2514 JM DEN HAAG.
tel.(0.03170) 3602-806 do 11;
fax 3602-810;
www: http://www.haga.polemb.net/
e-mail: ambhaga@polamb.nl


Ambasada Holandii w RP
ul. Kawalerii 10
00-468 WARSZAWA
tel. 022/559 12 00
fax +48 22 840 26 38
e-mail: war@minbuza.nl
Europejskie Służby Zatrudnienia: http://www.eures.europa.eu/, http://www.eures.praca.gov.pl/


Praca w Holandii w liczbach:


MINIMALNA PŁACA (2007): 1284,60 €
DŁUGOŚĆ URLOPU PŁATNEGO: 5 tygodni
ŚREDNIA DŁUGOŚĆ TYGODNIA PRACY (2006): 40,8 h
POZIOM BEZROBOCIA (2007): 3,5%


Poszukiwane zawody:

W Holandii poszukiwane są przede wszystkim osoby do wykonywania prac sezonowych takich jak: sortowanie ryb, owoców i warzyw, ścinanie kwiatów, prace w szkółkach drzewek i krzewów ozdobnych oraz przy pielęgnacji ogrodów. Zajęcie znajdą marynarze, kierowcy międzynarodowi, pracownicy służby zdrowia (asystenci operacyjni, laboranci, pielęgniarki) oraz pracownicy przetwórni, a także spawacze. Mile widziani są polscy informatycy. Od pracowników wymagana jest podstawowa znajomość języka niderlandzkiego lub angielskiego.