Pilnie poszukiwani

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy

Strona główna » Praca za granicą » Wybierz Kraj

Praca w Norwegii

Pozwolenie na pobyt i pracę

Jeśli pobyt będzie krótszy niż 3 miesiące, nie musisz starać się o pozwolenie. Drugim takim przypadkiem jest, gdy zarejestrujesz się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy. O zezwolenie na pobyt należy ubiegać się w Urzędzie Ewidencji Ludności. W momencie podjęcia pracy wymagane jest wcześniejsze otrzymanie pozwolenia na pobyt z prawem podjęcia pracy. O pozwolenie na pracę musisz starać się na policji albo w Polsce - w norweskiej placówce dyplomatycznej. Jest możliwość, aby formalności za Was dopełnił pracodawca. Należy pamiętać, iż warunkiem ubiegania się o pozwolenie na pobyt jest posiadanie oferty pracy w dwojaki sposób: w formie umowy lub poświadczenia zatrudnienia. Oba dokumenty muszą opisywać wysokość płacy oraz określać warunki pracy. Dokumenty, które są wymagane w celu uzyskania pozwolenia to: formularz przedłożony wraz ze zdjęciem, poświadczeniem zatrudnienia lub umową o pracę, dokumentem tożsamości. Jeśli dokumenty składa pracodawca dodatkowo należy dołączyć upoważnienie od pracownika + kopię paszportu. Prawo norweskie przewiduje, iż pracę można rozpocząć po otrzymaniu pozwolenia. Okres przejściowy trwa do 2009 r. z możliwością przedłużenia.


Ważne adresy:

Ambasada Królestwa Norwegii
ul. F. Chopina 2a;
00-559 Warszawa
Tel: +48 22 696 40 30
Fax: +48 22 628 09 38
e-mail: embwaw @mfa.no
www: http://www.amb-norwegia.pl/


Praca w Norwegii w liczbach:

MINIMALNA PŁACA: brak
DŁUGOŚĆ URLOPU PŁATNEGO: 5 tygodni
ŚREDNIA DŁUGOŚĆ TYGODNIA PRACY (2006): 39.5 h
POZIOM BEZROBOCIA (2006): 3,5%


Poszukiwane zawody

Budowlańcy, inżynierowie, w leśnictwie, przemyśle maszynowym, osoby do pracy na platformach wiertniczych, osoby do pracy w przemyśle rybnym oraz jako opiekunowie dzieci. W sezonie poszukiwani są: pracownicy rolni do uprawy, zbiorów warzyw i owoców, kucharze, kelnerzy oraz personel do sprzątania i pomocy w kuchni.