Pilnie poszukiwani

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy

Strona główna » Praca za granicą » Wybierz Kraj

Praca na Cyprze

Pozwolenie na pobyt i pracę

Gdy pobyt jest dłuższy niż 3 miesiące należy wystąpić o prawo do pobytu. W związku z tym, trzeba w ciągu 8 dni od daty przyjazdu uzyskać certyfikat ARC, który można otrzymać na posterunku policji albo w lokalnym biurze imigracyjnym. Wniosek o pozwolenie na pobyt wynikającego z zatrudnienia należy złożyć w Wydziale Imigracyjnym lokalnego posterunku policji. Formularze te są zróżnicowane w zależności od kategorii pobytu. Do formularza należy dołączyć także: ważny paszport lub dowód osobisty, 2 zdjęcia, dokumenty wystawione i podpisane przez pracodawcę (lub umowę o pracę) potwierdzające fakt zatrudnienia oraz opatrzone pieczęcią Departamentu Pracy a także uiścić opłatę. Decyzja wydawana jest w ciągu pół roku od złożenia dokumentów, w czasie którym można podjąć pracę. Prawo do pobytu wydawane jest na okres 5 lat i może być przedłużane.
Nie ma ograniczeń w dostępie do rynku pracy. Podpisanie umowy o pracę należy zarejestrować w odpowiednim departamencie Ministerstwa Pracy. Za pośrednictwem Biura Pracy należy uzyskać numer ubezpieczenia społecznego.


Ważne adresy:

Ambasada RP na Cyprze
12-14 Kennedy Ave., Office 302
1087 Nicosia, lub
P.O. Box 22743 1523 Nicosia
tel. (00357 22) 753784, 753517
fax. (00357 22) 751981


Praca na Cyprze w liczbach:

MINIMALNA PŁACA: brak
DŁUGOŚĆ URLOPU PŁATNEGO: 4 tygodnie
ŚREDNIA DŁUGOŚĆ TYGODNIA PRACY (2006): 41,8 h
POZIOM BEZROBOCIA (2006): 4,7%


Poszukiwane zawody

Barman, kosmetyczka, fryzjer, masażysta, pokojówka, murarz, malarz, elektryk, stolarz, rzeźnik, spawacz, hydraulik, instalator klimatyzacji, kelner, bagażowy, szef kuchni, kucharz, pomocnik kucharza, animator, instruktor zajęć ruchowych, recepcjonistka, kierowca koparki, architekt, kreślarz, grafik, zbrojarz, inżynier budowlany, brygadzista, pracowników linii produkcyjnych, piekarz, rolnik, cukiernik, sprzedawca, rybak, pielęgniarki, lekarz, opiekun osób starszych.