Pilnie poszukiwani

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy

Strona główna » Praca za granicą » Wybierz Kraj

Praca w Danii

Pobyt i pozwolenie na pracę

Gdy pobyt przekracza 3 miesiące, musisz starać się o uzyskanie karty pobytu. W tym celu zwracasz się do urzędu Statsamtu, gdzie musisz udokumentować posiadanie środków na utrzymanie się przez ten okres czasu. Kartę pobytu otrzymuje osoba podejmująca pracę, jeśli zarejestruje się w urzędzie statystycznym. Otrzymasz numer CPR niezbędny do otrzymania ubezpieczenia społecznego. Pozwolenie na pobyt wydaje Duński Urząd Imigracyjny.
Wymagane jest uzyskanie pozwolenia na pracę, o które należy ubiegać się w Urzędzie Imigracyjnym lub w Polsce za pośrednictwem Ambasady Królestwa Danii. Aby można było się ubiegać o pozwolenie należy posiadać konkretną ofertę pracy na cały etat. Uzyskane pozwolenie dotyczy tylko konkretnej oferty, a okres ważności wynosi rok lub na czas trwania umowy. Istnieje oczywiście możliwość przedłużenia. Znalezienie nowej pracy wymaga ponownego starania się o pozwolenie. Sama procedura wydania takiego pozwolenia trwa 30-60 dni.
Niektóre duńskie firmy, które są stroną układu zbiorowego mogą występować do Urzędu Imigracyjnego o pozwolenie na zatrudnianie, a następnie pracodawca informuje Urząd o zatrudnieniu cudzoziemca. Część dokumentów wypełnia pracodawca i przesyła do uzupełnienia pracownikowi, który po wypełnieniu przekazuje je do duńskiej placówki dyplomatycznej albo osobiście do Urzędu Imigracyjnego, czy lokalnego posterunku policji. Do wypełnionych dokumentów należy dołączyć kopię umowy o pracę oraz zdjęcie paszportowe.

 

Niezbędne adresy:


Ambasada Królestwa Danii
ul. Rakowiecka 19, 02-517 Warszawa
tel. (022) 565-29-00
fax 565-29-70, 565-29-71
e-mail: wawamb@wawamb.um.dk
www: http://www.ambwarszawa.um.dk/da/


Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze
Richelieus Alle 12, DK -2900 Hellerup; Kopenhaga
tel. (0-045) 39 46 77 00
fax (0-045) 39 46 77 66
e-mail: mail@ambpol.dk

 

Praca w Dani w liczbach:

MINIMALNA PŁACA: brak
DŁUGOŚĆ URLOPU PŁATNEGO: 6 tygodni
ŚREDNIA DŁUGOŚĆ TYGODNIA PRACY (2006): 40,5 h
POZIOM BEZROBOCIA (2006): 3,9%

 

Poszukiwane zawody:

Najczęściej poszukiwane osoby to: lekarze, pielęgniarki, pracownicy opieki społecznej, kucharze, kelnerzy, pracownicy sezonowi w rolnictwie, np. przy zbiorze truskawek, cebuli, kukurydzy, jabłek oraz w szkółkach ogrodniczych. Największe szanse na znalezienie pracy mają profesjonaliści oraz osoby z dużym doświadczeniem zawodowym.