Pilnie poszukiwani

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy

Strona główna » Praca za granicą » Wybierz Kraj

Praca w Szwecji

Pobyt i pozwolenie na pracę

Jeśli planujesz pobyt powyżej 3 miesięcy musisz starać się o prawo do pobytu w Szwecji. Wiąże się to z obowiązkiem zgłoszenia się do najbliższego oddziałem Urzędu Migracyjnego. Wniosek składa się w szwedzkiej ambasadzie lub konsulacie przed wyjazdem do tego kraju. Jeśli planujesz podjąć pracę w Szwecji możesz starać się o prawo pobytu po podjęciu pracy: oprócz wniosku musisz dołączyć umowę o pracę, która określa czas zatrudnienia, obowiązki pracownika, numer rejestracyjny firmy, tygodniowy wymiar czasu pracy i jest podpisana przez pracodawcę. Następnie należy przedstawić uwierzytelnioną kopię paszportu lub dowodu osobistego. Wydanie pozwolenia na pobyt jest bezpłatne.
W momencie kiedy okres zatrudnienia wynosi rok lub więcej otrzymasz pozwolenie na pobyt na 5 lat. Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż rok to uzyskasz pozwolenie na okres zawartej umowy.
Nie ma obowiązku starania się o pozwolenie na pracę.
Ponadto w Urzędzie Skarbowym (Skatteverket) należy ubiegać się o numer pozwalający m.in. na rejestrację podatkową. Jest to numer ewidencyjny, który przyznawany jest osobom zdecydowanym na zamieszkanie oraz zameldowanie w Szwecji albo identyfikacyjny, który wydawany jest osobom niezameldowanym w tym kraju.

 

Niezbędne adresy:

Ambasada RP w Sztokholmie
Karlavagen 35
S-114 31 STOCKHOLM
tel.: (00468) 114-132;
118166; 115404;
fax:(00468) 101069

 

Praca w Szwecji w liczbach:

MINIMALNA PŁACA: brak
DŁUGOŚĆ PŁATNEGO URLOPU: 5 tygodni
ŚREDNIA DŁUGOŚĆ TYGODNIA PRACY (2006): 41,1 h
POZIOM BEZROBOCIA (2006): 7%

 

Poszukiwane zawody

Najbardziej poszukiwanymi pracownikami są lekarze, pielęgniarki, stomatolodzy, biotechnolodzy, hydraulicy, murarze, opiekuni osób starszych, informatycy, specjaliści d/s komunikacji i transportu, malarze oraz sezonowo pracownicy z branży rolniczej i ogrodniczej.