praca tymczasowa

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy


Zarejestruj cv
Edytuj swoje cv

Jestem PRACODAWCĄ

zaloguj się

Login

Hasło

Zapomniałem hasła

Zarejestruj firmę!
Kontakt z konsultantem
Strona główna » Przewodnik » Ja na rynku pracy

Jak szukać pracy?

Oto kilka cennych wskazówek jak skutecznie i w stosunkowo niedługim czasie znaleźć wymarzoną pracę.

 

Następnym etapem po opracowaniu ścieżki kariery jest poszukiwanie wymarzonej pracy. Profesjonalne podejście wymaga od nas aktywności, poświęcenia nawet 8 godzin dziennie. Wówczas wzrasta szansa na znalezienie pracy zgodnej z planem rozwoju zawodowego.

Znając stanowisko, które chcielibyśmy zajmować, podejmujemy następujące działania:

1.Stworzenie bazy adresowej potencjalnych pracodawców

Obejmuje ona interesujące nas organizacje, do których będziemy składać swoją aplikację.
W celu pozyskania niezbędnych danych możemy wykorzystać: książkę telefoniczną, internetowe bazy ogólne i branżowe, strony firm. Poza danymi kontaktowymi możemy również zapoznać się z misją, historią, profilem działalności, strukturą organizacyjną, zespołem, wynikami finansowymi itp. Wiele organizacji posiada na swojej stronie internetowej odrębną sekcję poświęconą karierze. Znajdziemy w niej oferty praktyk, staży, pracy, wolontariatu, a także ścieżki rozwoju, formy szkolenia, wynagradzania itd. Powyższe informacje ułatwią nam wybór grupy pracodawców, których system wartości i celów odpowiada naszym oczekiwaniom. Okażą się też przydatne na rozmowie kwalifikacyjnej.

2.Wybór technik poszukiwania pracy

Są one jednocześnie wykorzystywanymi przez organizacje metodami rekrutacji kandydatów do pracy. Ich wachlarz jest szeroki i dynamicznie rozwija się wraz z gospodarką.

Do najważniejszych sposobów zaliczamy:


a) ogłoszenia – jawne lub ukryte. Oferty jawne zawierają logo, informacje o rekrutującej organizacji. Ogłoszenia ukryte ogólnie charakteryzują branżę, w której prowadząca nabór firma działa. Oferty publikowane przez agencje doradztwa personalnego są opatrzone ich logo. W przypadku ofert ukrytych istnieje ryzyko aplikowania do swojego aktualnego pracodawcy. Oferty mogą być emitowane w: gazetach codziennych, czasopismach fachowych, radio, telewizji lub Interencie za pośrednictwem baz danych określonych branż, grup zawodowych, stron pracodawców, wydawców i mediów, specjalistycznych serwisów, firm doradztwa personalnego, biur karier, urzędów, klubów, ochotniczych hufców i innych instytucji rynku pracy, czy też grup dyskusyjnych. Wiele serwisów oferuje możliwość bezpłatnej rejestracji w swojej bazie kandydatów. Wystarczy jedynie wypełnić standardowy formularz lub przesłać na podany adres elektroniczny CV i list motywacyjny. Otrzymujemy własne hasło i login do przeglądania i aktualizacji swojego profilu. Poza tym bezpłatnie korzystamy z usług: wyszukiwania ofert pracy, szkoleń, studiów, testów, prezentacji pracodawców, aktualności z rynku pracy, poradnika planowania kariery, newslettera z aktualnymi ofertami i informacjami itd. Istotne jest regularne przeglądanie ogłoszeń.


b) publikacja własnego ogłoszenia – w prasie codziennej, fachowej, radio, telewizji lub Internecie na stronach serwisów rekrutacyjnych, branżowych, firm medialnych, agencji doradztwa personalnego. Do wyboru mamy standardową prezentację lub zamieszczenie własnego CV i listu motywacyjnego. Powinniśmy podać najistotniejsze informacje dla potencjalnego pracodawcy, czyli: kompetencje niezbędne na danym stanowisku pracy, telefon kontaktowy i adres e-mail. Dzięki indywidualnemu hasłu możemy edytować i aktualizować swój profil a także ograniczyć a nawet wykluczyć dostęp określonych pracodawców.


c) otwarte zgłoszenie – przyjmuje formę osobistego kontaktu lub przesłania CV i listu motywacyjnego do pracodawcy lub agencji doradztwa personalnego. W aplikacji prezentujemy swoje plany w zakresie ścieżki kariery oraz kompetencje umożliwiające jej realizację. W ciągu kilku najbliższych dni od wysłania oferty dzwonimy do firmy w celu sprawdzenia, czy nasze dokumenty dotarły i jakie są perspektywy na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Ponadto, przynajmniej raz w roku aktualizujemy swoje dane.


d) referencje zatrudnionych pracowników – w trakcie poszukiwania pracy wskazany jest tzw. networking, czyli zbudowanie jak najszerszej sieci kontaktów, złożonej z członków rodziny, przyjaciół, znajomych itp. Stanowi ona jedno ze źródeł informacji o aktualnych ofertach pracy, szczególnie tych nie publikowanych powszechnie. Daje też szansę zdobycia bezpośrednich opinii zatrudnionych osób na temat warunków, kultury pracy w danej organizacji.

 

e) rekrutacja w szkołach – w klubie pracy, biurze karier itp. możemy przejrzeć ogłoszenia a po zarejestrowaniu się skorzystać z: usług doradcy zawodowego, szkoleń, materiałów, poradników dotyczących kariery. Współpraca szkół z pracodawcami przyjmuje formę: prezentacji firm, warsztatów umiejętności przydatnych w ubieganiu się o pracę, stypendiów, praktyk, staży zawodowych oraz targów pracy. W trakcie bezpośredniego spotkania z przedstawicielami firm można poznać ich profil działania, system rekrutacji, selekcji, wynagradzania, dokształcania, ścieżki kariery, kulturę organizacyjną itp.


f) Urzędy Pracy – państwowe służby zatrudnienia na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, mające w swojej strukturze kluby pracy, komórki EURES, centra informacji zawodowej. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą w nich skorzystać z bezpłatnych usług obejmujących: przegląd ofert staży, przygotowania zawodowego, pracy w kraju i za granicą, informatorium o zawodach, indywidualne konsultacje doradcy zawodowego oraz szkolenia z zakresu poszukiwania pracy. Ponadto, osobom uprawnionym są wypłacane określone świadczenia finansowe związane z udziałem w danej formie aktywizacji zawodowej.


g) agencje pośrednictwa pracy – np: Ochotnicze Hufce Pracy, fundacje, stowarzyszenia, organizacje obrony interesów pracowniczych. Świadczą swoje usługi określonym grupom osób poszukujących zatrudnienia, czyli młodzieży, osobom niepełnosprawnym, z rodzin niepełnych, domów dziecka. Poza pośrednictwem w zatrudnieniu uczą umiejętności poruszania się na rynku pracy.


h) agencje doradztwa personalnego – prywatne firmy, których oferta obejmuje m. in.: rejestrację w bazie kandydatów, otrzymywanie newslettera, przegląd ofert pracy, prezentacji branż, pracodawców, aktualności z rynku pracy, porady eksperta.
Niektóre organizują także szkolenia z umiejętności przydatnych w ubieganiu się o pracę.


i) dni otwarte – inaczej otwarte drzwi, to czas, w którym firma otwiera swoje podwoje dla wszystkich zainteresowanych. Podczas ich trwania można zwiedzić poszczególne działy, przyjrzeć się pracy na różnych stanowiskach, zapoznać się ze strukturą, zasadami funkcjonowania oraz ofertą zatrudnienia w danej organizacji.


j) targi pracy – realizowane przez szkoły, Urzędy Pracy; organizacje branżowe. W trakcie bezpośrednich spotkań z przedstawicielami zaproszonych pracodawców można uzyskać informacje na temat aktualnych ofert, charakteru pracy w danej organizacji.


k) konferencje, seminaria, szkolenia specjalistyczne – umożliwiają dzielenie się wiedzą zawodową oraz nawiązanie kontaktów z wybitnymi praktykami i naukowcami.


l) organizacje branżowe – np. federacje, fora, kluby, konfederacje, stowarzyszenia, towarzystwa. Zrzeszają przedstawicieli określonego zawodu, specjalności. Organizują cyklicznie spotkania służące wymianie poglądów, podejmowaniu konkretnych inicjatyw. Są też dobrą okazją do nawiązania kontaktów w związku z poszukiwaniem pracy.

Należy zwrócić uwagę, iż ważny jest dobór właściwych metod do ubiegania się o pracę na konkretne stanowisko w danej organizacji. Zwiększa to bowiem naszą szansę na udział w rekrutacji prowadzonej nie przez dowolne, przypadkowe lecz naprawdę interesujące nas firmy.

Istotna jest także dokładna analiza ogłoszenia dzięki przyjęciu punktu widzenia pracodawcy i stworzenie profilu osoby przez niego poszukiwanej. Następnie po porównaniu go z własnymi kompetencjami podejmujemy decyzję o staraniu się lub nie o daną pracę. Podejście ilościowe, czyli nieprzemyślane wysyłanie aplikacji do jak największej liczby firm, jest czasochłonne i nieefektywne. Nie realizujemy wtedy naszej ścieżki kariery.

 

3.Złożenie aplikacji u pracodawcy


Przygotowane dokumenty składamy u pracodawcy w formie określonej w ogłoszeniu rekrutacyjnym, tj.:

a) poprzez elektronicznie wysyłanie na wskazany adres - z uwagi na szybkość przekazu najczęściej stosowane rozwiązanie, przy uwzględnieniu następujących reguł:

 • temat wiadomości wskazuje stanowisko pracy lub numer referencyjny oferty,
 • treść ma charakter formalny, tzn. stosujemy sformułowania „Szanowni Państwo”, „Z poważaniem”,
 • nawiązując do oferty pracy, informujemy, iż przesyłamy aplikację na dane stanowisko,
 • potwierdzamy gotowość udziału w rozmowie kwalifikacyjnej,
 • podpisujemy się imieniem i nazwiskiem,
 • nie używamy dużych liter, podkreślenia, wytłuszczenia itp.,
 • jeśli firma nie ma specjalnych oczekiwań, CV, list motywacyjny i inne dokumenty załączamy jako odrębne pliki w formacie umożliwiającym swobodne otwarcie.

b) przesłanie pocztą – tradycyjna, coraz rzadziej wykorzystywana forma, np. przez instytucje służby cywilnej. Istotne jest staranne złożenie dokumentów, zaklejenie i zaadresowanie koperty. Odbiorcą przesyłki powinna być osoba, do której skierowaliśmy list motywacyjny. Na kopercie winniśmy również dopisać nazwę stanowiska pracy lub numer referencyjny oferty.

c) złożenie dokumentów osobiście - najrzadziej stosowane rozwiązanie. Aplikację możemy złożyć w kancelarii, sekretariacie, komórce zasobów ludzkich lub innej podanej w ogłoszeniu. Ważne jest staranne przekazanie spiętych dokumentów w foliowej obwolucie lub teczce, o ile firma nie określiła szczególnych wymagań w tym zakresie.

4.Telefon do pracodawcy

Poza sytuacją osobistego złożenia aplikacji, w ciągu kilku najbliższych dni od wysłania oferty dzwonimy do firmy w celu sprawdzenia, czy nasze dokumenty dotarły i jakie są perspektywy otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

5.Prowadzenie dziennika poszukiwania pracy


Zapisujemy w nim wszystkie podjęte działania w zakresie ubiegania się o pracę, tj.: 

 • wykaz firm, do których wysłaliśmy swoją aplikację,
 • dane kontaktowe do osób reprezentujących poszczególnych pracodawców,
 • terminy i miejsca rozmów kwalifikacyjnych,
 • metody i wyniki selekcji,
 • podjęte ustalenia odnośnie warunków zatrudnienia.


Dziennik umożliwia analizę i podjęcie decyzji o modyfikacji działań związanych
z ubieganiem się o pracę. Ponadto, w przypadku nieoczekiwanego telefonu od pracodawcy, ułatwia szybką identyfikację firmy i konkretnego procesu rekrutacji.