praca tymczasowa

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy


Zarejestruj cv
Edytuj swoje cv

Jestem PRACODAWCĄ

zaloguj się

Login

Hasło

Zapomniałem hasła

Zarejestruj firmę!
Kontakt z konsultantem
Strona główna » Przewodnik » List motywacyjny

Jak pisać list motywacyjny?

Oto kilka praktycznych wskazówek jak prawidłowo pisać list motywacyjny, by zachęcić przyszłego Pracodawcę do spotkania się z nami.

 

List motywacyjny stanowi drugi z dokumentów składany przez nas do pracodawcy przy poszukiwaniu zatrudnienia. Używając terminologii marketingowej jest on naszą swoistą reklamą. Ma na celu nie powtórzenie a uzupełnienie i podkreślenie kompetencji wskazanych w Curriculum Vitae (CV).Mimo, iż list motywacyjny pełni rolę drugoplanową, bardzo istotne jest jego prawidłowe przygotowanie. W połączeniu z CV stanowi on wizytówkę naszej osoby.

 

Rodzaje listów motywacyjnych:

  • odpowiedź na ofertę pracy – odnosimy się w nim do przeczytanego ogłoszenia dotyczącego rekrutacji do konkretnej firmy. Podkreślamy swoje kompetencje świadczące o przygotowaniu do podjęcia pracy na danym stanowisku.

  • otwarty – kierujemy go z własnej inicjatywy do potencjalnego pracodawcy lub agencji doradztwa personalnego. Ma na celu przedstawienie naszych planów odnośnie kształtowania własnej ścieżki zawodowej oraz kompetencji umożliwiających jej realizację.

 

Treść i prezencja listu motywacyjnego


List motywacyjny, jak każdy dokument, powinien być zwięzły i profesjonalny, tzn. sporządzony zgodnie z zasadami redagowania korespondencji. Obowiązkowo winien zawierać następujące elementy:


1. Miejscowość i data – zamieszczamy w prawym górnym rogu strony. Należy pamiętać, aby data pisma była aktualna.


2. Nadawca – obejmuje nasze: imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania, telefon kontaktowy oraz e-mail. Umieszczamy go w lewym górnym rogu strony.


3. Odbiorca – zawiera: tytuł naukowy, imię, nazwisko, stanowisko, nazwę komórki organizacyjnej, firmy oraz adres. Zamieszczamy go poniżej nadawcy na środku strony. Niezwykle ważna jest personalizacja listu, czyli skierowanie go do konkretnej osoby reprezentującej pracodawcę. Może być ona podana w ofercie pracy. W przypadku braku takiej informacji, powinniśmy postarać się samodzielne zdobyć dane personalne właściwego adresata listu poprzez kontakt z organizacją lub pracujących w niej członków rodziny, przyjaciół, znajomych. Potwierdza to nasze faktyczne zainteresowanie danym stanowiskiem pracy. Świadczy o kreatywności i umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Podwyższa naszą ocenę w oczach potencjalnego pracodawcy a zatem zwiększa szansę na udział w kolejnym etapie naboru.


4. Trzy akapity, z których winna składać się właściwa treść listu:

a) Dlaczego piszę? – jednym zdaniem nawiązujemy do konkretnej oferty pracy, podając, gdzie zapoznaliśmy się z ogłoszeniem, jakiego stanowiska ono dotyczyło. Drobnym, ale ważnym szczegółem jest podanie przez nas także numeru referencyjnego. Ułatwia on pracownikowi komórki zasobów ludzkich (HR) selekcję aplikacji w przypadku jednoczesnej realizacji kilku rekrutacji na różne stanowiska pracy.


b) Dlaczego JA? – to najważniejszy akapit listu, w którym odnosząc się do zakresu obowiązków i wymagań określonych w ogłoszeniu, podkreślamy kompetencje pretendujące nas do starania się o pracę na oferowanym stanowisku. Uzasadniamy jakie szczególne korzyści, tzw. wartość dodaną odniesie organizacja w wyniku naszego zatrudnienia.


c) Podsumowanie – deklarujemy tu nasze zainteresowanie udziałem w kolejnych etapach naboru celem bliższej prezentacji swojej kandydatury. Zachęcamy pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną w wybranym przez niego terminie. Możemy także przejąć inicjatywę i uprzedzić, iż w ciągu najbliższych kilku dni sami skontaktujemy się z nim, aby poznać perspektywy odnośnie dalszego udziału w procesie naboru.

 

5. Zwroty grzecznościowe – na wstępie listu w zależności od odbiorcy stosujemy zwrot np.: „Szanowny Panie Dyrektorze...”, „Szanowna Pani Prezes...”, „Szanowni Państwo...”. Na zakończenie zaś umieszczamy zwrot „Z poważaniem” lub „Z wyrazami szacunku”.


6. Podpis – składamy pod listem własnoręcznie z prawej strony. W przypadku aplikacji wysyłanych do pracodawcy elektronicznie możemy załączyć zeskanowany list podpisany ręcznie lub złożyć podpis komputerowy. Aktualnie obydwie formy są akceptowane przez firmy. Sytuacja z pewnością ulegnie zmianie po upowszechnieniu zastosowania podpisu elektronicznego.

 

Przykładowy list motywacyjny:

Absolwenta

Kandydata z doświadczeniem zawodowym