praca tymczasowa

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy


Zarejestruj cv
Edytuj swoje cv

Jestem PRACODAWCĄ

zaloguj się

Login

Hasło

Zapomniałem hasła

Zarejestruj firmę!
Kontakt z konsultantem
Strona główna » O nas » RODO - klauzule

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

1.         Administratorem Pani/Pana danych jest firma Praca Info Agencja Pracy Tymczasowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Ciołka 12/323 w Warszawie (01-402), tel.: 22 463-63-29 adres e-mail: recepcja@pracainfo.com.pl zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS: 0000659022, REGON: 366374607, NIP: 5272793537.

2.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - wyrażenie zgody )    

3.         Podanie danych jest dobrowolne.

4.         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5.         Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w momencie, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6.       Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


7.       Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.         Dane osobowe będą przechowywane dp czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.