praca tymczasowa

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy


Zarejestruj cv
Edytuj swoje cv

Jestem PRACODAWCĄ

zaloguj się

Login

Hasło

Zapomniałem hasła

Zarejestruj firmę!
Kontakt z konsultantem
Strona główna » O nas » RODO - klauzule

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1.    Administratorem Pani/Pana danych jest firma Praca Info Agencja Pracy Tymczasowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Ciołka 12/323 w Warszawie (01-402), tel.: 22 463-63-29 adres e-mail: recepcja@pracainfo.com.pl zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS: 0000659022, REGON: 366374607, NIP: 5272793537.

2.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.   Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

4.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w momencie, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6.   Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu w celu prawidłowej realizacji usług wyłącznie trzem grupom: a) osobom upoważnionym przez naszą firmę, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby mogli wykonywać swoje obowiązki b) odbiorcom danych, tj. pracodawcom-użytkownikom c)  odbiorcom danych, którymi są  instytucje upoważnione z mocy prawa.

7.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8.   Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.