Pilnie poszukiwani

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy

Strona główna » Praca za granicą » Wybierz Kraj

Praca w Wielkiej Brytanii

Pozwolenie na pracę

Polacy podejmujący pracę na Wyspach nie powinni martwić się o uzyskanie pozwolenia - od 1 maja 2004r. (rozszerzenie Unii Europejskiej) nie jest ono wymagane. Jeśli chodzi o dostęp do pracy, wysokość płacy oraz warunki zatrudnienia, przysługują im prawa identyczne jak Brytyjczykom. Jedynym koniecznym warunkiem jest wypełnienie formularza WRS (Worker Registration Scheme) i rejestracja w Home Office (biuro zajmujące się migracją zarobkową).

W ciągu 30 dni od podjęcia pracy należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do Home Office komplet dokumentów rejestracyjnych:

 

ADRES:
Worker Registration Scheme
Home Office
Walsall Road
Cannock
WS11 0WS

W okresie do czterech tygodni od złożenia wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu, wystawiona zostaje karta rejestracyjna (wraz z numerem rejestracyjnym) upoważniająca do legalnej pracy w Wielkiej Brytanii. Wraz z kartą osoba składająca wcześniej wniosek otrzymuje dowód lub paszport oraz zaświadczenie o rejestracji zezwalające na pracę u pracodawcy wpisanego w formularzu WRS. Zaświadczenie traci ważność w momencie zmiany pracodawcy. W takim wypadku, konieczne jest odnowienie rejestracji, czyli uzyskanie zaświadczenia z danymi nowego pracodawcy (bezpłatnie).

WAŻNE: Należy pamiętać o uzyskaniu Numeru Ubezpieczenia Społecznego. W tym celu wystarczy zgłosić się do biura Departamentu Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions) gdzie po podaniu danych osobowych i adresowych zostaniemy umówieni na rozmowę z urzędnikiem. Podczas spotkania niezbędne jest posiadanie dokumentów:

  • paszportu lub dowodu osobistego,
  • zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie,
  • dowodu potwierdzającego posiadania miejsca zamieszkania (umowę najmu, list od właściciela lokalu, rachunki za gaz itp.).

Informacja wraz z nadanym numerem zostanie przesłana po kilku tygodniach pocztą.

 

Niezbędne adresy:

Ambasada RP
47 Portland Place, London W1B 1JH
tel.: (0044) 870 774 2700, 870 774 2702
fax: (0044) 207 323 4018
e-mail: polishembassy@polishembassy.org.uk


Konsulat Generalny RP w Londynie
73 New Cavendish Street, London W1W 6LS
tel.: (0044) 870 774 2800, 870 774 2802
fax: (0044) 207 323 2320

e-mail: konsulat@polishconsulate.co.uk

 

Praca w Anglii w liczbach:

MINIMALNA PŁACA (2006): 1269 €/ 862 £
DŁUGOŚĆ URLOPU PŁATNEGO: 4 tygodnie
ŚREDNIA DŁUGOŚĆ TYGODNIA PRACY (2006): 43,1
POZIOM BEZROBOCIA (2006): 5,3%

 

Poszukiwane zawody:

Na Wyspach Brytyjskich poszukiwane są osoby wykształcone z dobrą znajomością języka angielskiego (lekarze, pielęgniarki, informatycy, finansiści) jak również pracownicy fizyczni, zatrudniani w gastronomii, rolnictwie, hotelach.