praca tymczasowa

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy


Zarejestruj cv
Edytuj swoje cv

Jestem PRACODAWCĄ

zaloguj się

Login

Hasło

Zapomniałem hasła

Zarejestruj firmę!
Kontakt z konsultantem
Strona główna » Oferta » Praca Tymczasowa

Rekrutacja pracowników poprzez wynajem

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiotem oferty jest dostarczenie Państwu pracowników bez kosztów rekrutacji z możliwością wcześniejszego sprawdzenia jakości ich pracy.

Etapy współpracy:
•PracaInfo wyszukuje pracowników wedle wymagań Pracodawcy i kieruje ich do pracy na rzecz Pracodawcy bez dodatkowych kosztów
•Pracodawca wynajmuje kandydatów jako pracowników tymczasowych,  ponosząc jedynie koszty wynajmu
•Po upływie 5-u miesięcy Pracodawca przejmuje i zatrudnia pracowników bez dodatkowych kosztów  lub ma możliwość dalszego testowania poprzez ich wynajem

Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek:
•Realizacji zamówienia na pracowników tymczasowych w uzgodnionym terminie, liczbie i określonych kwalifikacjach,
•Podpisywania umów, rozliczania urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych,
•Wykonywanie specjalistycznych badań lekarskich pracownikowi tymczasowemu przed udostępnieniem go Pracodawcy,
•Wystawiania świadectw pracy i sporządzania rozliczeń miesięcznych wynagrodzeń,
•Wypłaty wynagrodzeń pracownikom tymczasowym zgodnie z datą zawartą w umowie
•Informowania pracownika tymczasowego o prawach i obowiązkach panujących na terenie miejsca pracy,
•Zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych przez Pracodawcę agencji pracy tymczasowej.

Pracodawca ma obowiązek:
•Prowadzenia ewidencji czasu pracy Pracownika Tymczasowego,
•Przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych dla Pracownika Tymczasowego,
•Udostępnienia pomieszczeń socjalnych i odzieży roboczej dla Pracownika Tymczasowego,
•Regulowania faktur na rzecz Agencji Pracy Tymczasowej w terminie 3-ech dni od daty ich dostarczenia,
•Zachowania poufnego charakteru treści niniejszej oferty oraz wszelkich umów zawierany pomiędzy Pracodawcą a Agencją Pracy Tymczasowej.

 

 Wynagrodzenie pobierane przez PracaInfo:

Wynagrodzenie PracaInfo wyliczane jest poprzez narzut marży na wynagrodzenie brutto + VAT (wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od kwoty wynagrodzenia kandydata oraz wielkości zamówienia)

 Pracodawca ponosi koszt:
•Wynagrodzenia brutto pracownika,
•Składek ZUS pracownika,
•Składek PFRON,
•ZFŚS
•Wynagrodzenia za czas urlopów pracowniczych i ekwiwalentów za urlop,
•Wynagrodzenia za czas choroby,
•Składek na ZUS od wynagrodzeń brutto pracowników,
•Dodatków do wynagrodzenia za pracę w warunkach szkodliwych,
•Innych kosztów wynikających z przepisów Kodeksu Pracy.

Nie narzucamy marży na:
•Składki ZUS pracodawcy,
•Składki PFRON,
•ZFŚS.
  

Przejęcie pracownika przez Pracodawcę jest możliwie po upływie 5-u miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy przez pracownika.